Posteľový systém

Čo je to posteľový systém?

Je to súhrn všetkých produktov v posteli a okolo nej, ktoré aktívne, či pasívne ovplyvňujú náš zdravý spánok. Je veľmi dôležité, aby napríklad matrac a jeho podklad spĺňali určité kvalitatívne štandardy a aby sa oba prvky v posteli dopĺňali. Napríklad na motorový polohovateľný rošt potrebujeme položiť matrac, ktorý sa dokáže prispôsobiť rôznym ohybom. Matrac potrebuje takisto podklad, ktorý okrem dostatočného prevzdušnenia ponúka aj primeranú oporu.

Má zmysel kupovať spolu s matracom aj lamelový rošt?

Áno! Kedže veľa zákazníkov nepozná presné vlastnosti matraca a lamelového roštu, je vhodné, aby sa zaobstarali spolu. Ak matrac k roštu nepasuje, je tu nebezpečenstvo, že komfort počas spánku bude obmedzený. Pod pojmom "matracový podklad" sa však nerozumie len rošt pozostávajúci z lamiel, ale je to skupina všetkých možných podložiek, ktoré ovplyvňujú posteľový systém (napr. spring box, kovová sieť, 3D sieťka, pevná doska s otvormi,...)

Aký význam majú zóny v matraci?

Ľudské telo je v rôznych častiach rôzne ťažké. V pánvovej časti sme napríklad veľmi ťažkí, v oblasti hlavy, či chodidiel zase ľahší. Ramená ako aj bedrová časť nášho tela by sa mala do matraca ponoriť viac, aby sa chrbtica počas spánku nachádzala v jej prirodzenej polohe. Jednotlivé zóny sa odlišujú v sile podopierania a svojou elasticitou. Matrace disponujú väčšinou 3, 5, alebo 7 zónami, pričom stredná zóna, od ktorej sa odvýjajú ďalšie je vždy tvrdšia a nachádza sa pod bedrovbou časťou tela. Počet zón musí byť nepárny, aby bolo možné matrac horizontálne otáčať. Zóny majú význam hlavne pri penových, menej pri pružinových matracoch.

Ako sa zóny dostanú do matraca?

Pri pružinových matracoch sa využíva rozličná hrúbka drôtu, pričom hrubšie drôty sa používaju v tvrdších zónach. Pri latexových matracoch sa vytvárajú zóny pomocou rozlične veľkých vertikálnych otvorov v latexovom monolite. Pomocou rôznych strihov do materiálu sa zase zóny vytvárajú v penových matracoch.

Čím viac zón, tým je matrac lepší?

Nie. Ak majú zóny v matraci správne pracovať, museli by sa všetky matrace a zóny v nich robiť presne na mieru každého zákazníka. Príliš veľa zón nemá absolútne žiadný význam. Kvalita matraca závisí od jeho prepracovania a od použitých materiálov, nie však od počtu zón.